Costing the Cloud: Financial Benefits of Moving to Cloud Computing

ว่ากันว่าการใช้ Cloud นั้นช่วยให้เกิด Economy of scale และพวกเราส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไร เพราะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่เนื่องจาก Cloud Solutions กลายเป็นกระแสและนิยมมากขึ้น มันจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกมองข้ามในการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกต่อไป

Economy of scale คือการลดต้นทุนในสัดส่วนการผลิตหรือการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือกล่าวคือ จ่ายน้อยลงและได้มากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึง Economy of scale ทรัพยากรจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความต้องการทรัพยากรสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในธุรกิจอาจมีมาก และวิธีที่คุณจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้โดยย้ายไปใช้ Cloud Computing

ค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์และไฟฟ้า

เป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจได้ว่าคุณกำลังใช้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มที่ ปกติแล้วจะมีช่องว่างระหว่างการใช้งานและความสามารถของฮาร์ดแวร์อยู่เสมอ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่เต็มที จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล ต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลา สำหรับ Uptime สูงสุด บริษัทจำนวนมากซื้อฮาร์ดแวร์มากกว่าที่พวกเขาต้องการเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดความขัดข้อง เหตุการณ์เหล่านี้อยู่บนเงื่อนไขของคำว่า “ในกรณีที่…” เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ทั้งที่เงินเหล่านี้อาจสามารถใช้เพื่อขยายธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจในส่วนภูมิภาค หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ การบำรุงรักษา อาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 20% จากค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานรายปี เซิร์ฟเวอร์ยังต้องมีการบำรุงรักษาสูงเนื่องจากไวต่อความร้อน ความชื้นและฝุ่นละออง ซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหากดำเนินการด้วยช่างเทคนิคเฉพาะทาง การป้องกันอัคคีภัยยังเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ของคุณ นอกจากนี้ ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากหากอุปกรณ์ของคุณจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในอนาคตได้โดยการติดตั้งในรูปแบบที่ช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้โดยให้เกิดความยุ่งยากน้อยที่สุด คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ด้วยการปรับใช้ Cloud Solutions โดยศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิค คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ต้นทุนทางการเงิน

เมื่อคุณเลือกที่จะรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมีความชัดเจน รวมไปถึงการซื้อฮาร์ดแวร์ และจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแล ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีอาจใช้วิธีค่าตัดค่าเสื่อม เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าจะมีค่าใช้จ่ายไปตลอดอายุการใช้งานของฮาร์ดแวร์ แต่ยังเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถนำไปลงทุนหรือใช้จ่ายไปกับธุรกิจอื่นได้ ความจริงแล้วคุณสามารถเก็บเงินจำนวนนี้ไว้เพื่อจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนหรือรายปี และไม่เสี่ยงกับต้นทุนค่าเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายนี้เรียกว่า OpEx (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) ซึ่งคุณจะจ่ายเฉพาะเท่าที่คุณใช้จริงเท่านั้น วิธีนี้มีความรวดเร็วโดยหากคุณต้องการใช้งานน้อยลงในเดือนใดเดือนหนึ่ง คุณก็เพียงแค่ลดขนาดลง และหากคุณต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นในเดือนใดเดือนหนึ่งเพียงแค่จ่ายเงินเพิ่มสำหรับส่วนนั้น ในการดำเนินธุรกิจซึ่งความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงต้องมีขั้นตอนและใช้เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการตัดสินใจและดำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็วที่สุดซึ่งCloud Computing สามารถช่วยในส่วนนี้ได้

ต้นทุนค่าเสียโอกาส

เมื่อธุรกิจขยายตัว โซลูชั่นของคุณต้องเติบโตไปด้วยกัน ด้วย Cloud Solutions แทนที่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ เพิ่มเติม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน หรือการจ่ายเงินให้บุคคลภายนอกเพื่อจัดการกับระบบโดยรวม คุณเพียงจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการใช้งานของคุณได้ ซึ่งสะดวกในการใช้เงินสดและช่วยให้คุณมีความคล่องตัวมากขึ้นในการลงทุนในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้การดำเนินการจะต้องใช้เวลา ในการตั้งค่าอุปกรณ์อาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน Cloud Computing คุณสามารถอัพเกรดและใช้แอปพลิเคชันบน Cloud ภายใน 24 ชั่วโมง ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณกำลังเข้าสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ความสามารถในการจัดการซอฟต์แวร์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือซอฟท์แวร์การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ภายใน 24 ชั่วโมงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ที่สุดแล้ว ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ธุรกิจต้องการ ซึ่งมีข้อดีหลายประการสำหรับ Cloud และด้วยตัวเลือกต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย คุณจะพบว่ามันไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ประสิทธิภาพด้านการดำเนินธุรกิจของคุณดีขึ้น Cloud Computing มักเรียกกันว่า ‘future of computing’ ดังนั้นคุณจะเลือกใช้วิธีประมวลผลแบบเดิมผ่าน Cloud หรือไม่อย่างไร แต่ในที่สุดแล้ว มันก็คุ้มค่ากับการทดลอง

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security