05 ก.ค.

ขณะที่ Pokemon Go แพร่หลายไปทั่วโลก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ได้พบปัญหาใหม่ๆ นั่นคือเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง การที่ Pokemon Go กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก ก่อให้เกิดปัญหารบกวนต่างๆ โดยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับภาระงานที่โหลดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ ในยุคของวัยรุ่นที่ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ ผู้เชี่ยวชาญได้ชั่งน้ำหนักว่า Pokemon Go จะถึงจุดสิ้นสุดได้อย่างไร…

ไม่พลาดการอัปเดตใด ๆ สมัครรับข่าวสารจากเรา