05 ก.ค.

ขณะที่ Pokemon Go แพร่หลายไปทั่วโลก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ได้พบปัญหาใหม่ๆ นั่นคือเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง การที่ Pokemon Go กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก ก่อให้เกิดปัญหารบกวนต่างๆ โดยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับภาระงานที่โหลดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ ในยุคของวัยรุ่นที่ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ ผู้เชี่ยวชาญได้ชั่งน้ำหนักว่า Pokemon Go จะถึงจุดสิ้นสุดได้อย่างไร…

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security