Solution
  • SIP Trunk 90 concurrent and Quality of Service (QoS)
  • Application in softphone
Company Name

Efirst Asia (Thailand) Co, Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อีเฟิร์ส เอเชีย ผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ และขายตรงที่ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความชำนาญในการสร้างแบรนด์ที่ด้านความงามและเภสัชภัณฑ์ โดยสามารถบริหารจัดการในทุกระดับ ตั้งแต่การจัดตั้งสถานประกอบการตามกฎหมาย การจัดหาผลิตภัณฑ์ การโฆษณาออนไลน์ การบริการลูกค้า และการขายทางโทรศัพท์ ตลอดจนการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน ที่สำคัญคือความเข้าใจในการขายทั้งแบบออนไลน์และ ออฟไลน์ และสามารถเลือกใช้บริการได้บางบริการเพื่อเติมเต็มความต้องการ หรือบริหารจัดการในทุกระดับ

CHALLENGE

ปัญหาพี่พบในการทำงาน

ศูนย์บริการ Contact Center ของบริษัท อีเฟิร์ส มีบริการสองรูปแบบ อย่างแรกบริษัทช่วยลูกค้าที่ใช้บริการโดยการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาที่อาจพบในระหว่างทำการซื้อขาย และอีกรูปแบบ คือการเป็นส่วนหนึ่งของการบริการหลังการขายเพื่อดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หนึ่งในความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพร้อมของศูนย์บริการ Contact Center ที่สามารถครอบคลุมกระบวนการขายและส่งมอบบริการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตัวของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบบริการ ทางบริษัทจึงได้มีแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างไอที รวมถึงระบบ SIP Trunk หรือ ระบบที่รองรับการใช้งานโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย IP Network ให้ได้มาตรฐานและมีเสถียรภาพ โดยระบบเดิมนั้นอาจไม่สามารถตอบสนองการขยายตัวของบริษัทได้ทันท่วงที ซึ่งในทุกๆนาทีของความเสียหายที่เกิด จะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทหรืออาจจะมากกว่านั้น

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงคุณภาพของศูนย์บริการ Contact Center ในการโทรออก (Outbound) ก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

SOLUTION

Pacific Internet ได้เข้าไปช่วยเหลือบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร

บริษัทแปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอบริการ SIP Trunk ซึ่งเป็นบริการเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมเข้ากับระบบตู้สาขา IP-PBX และทำการรับสาย และโทรออก โดยบริการนี้จะช่วยปรับปรุงระบบการสื่อสาร และลดต้นทุนค่าบริการโทรออก

โดยทางบริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต ได้ให้บริการ SIP Trunk จำนวน 90 คู่สายและการจัดการช่องทางแบนด์วิธของระบบเครือข่าย (QoS: Quality of Service) ซึ่งเชื่อมต่อ IP-PBX (ระบบโทรศัพท์) กับ SIP Trunk รวมไปถึงบริการบันทึกเสียงขณะสนทนา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระดับการบริการให้กับบริษัท อีเฟิร์ส

บริการ SIP Trunk นั้นมีความยืดหยุ่นสูง สามารถยกระดับการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต นอกจากนี้ ได้นำเสนอแผนสำรองเมื่อระบบหลักมีปัญหาจนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ระบบสำรองจะทำงานทันที เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

OUTCOME

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการของ แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต นอกจากจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างระบบโทรศัพท์ ยังเป็นการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจภายใต้โมเดล SIP Trunk ทางบริษัท อีเฟิร์ส สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยประมาณได้ถึง 25% สำหรับการค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมในการสื่อสารไปยังทุกเครือข่าย รวมถึงบริการบันทึกเสียงแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ บริษัท สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการโทรในระดับมืออาชีพมากขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพและความต่อเนื่องของธุรกิจ บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต ได้เตรียมแผนสำรอง เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเมื่อระบบ SIP Trunk ไม่สามารถทำงานได้ปกติ เพื่อรับประกันคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ การทำงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จะต้องแน่ใจว่า พนักงานที่ต้องให้บริการทางโทรศัพท์สามารถทำงานได้แม้ไม่สามารถเข้าถึงสำนักงาน โดยบริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต ได้ทำการลง แอพพลิเคชัน Softphone บนมือถือส่วนตัว เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการ SIP Trunk ได้ และทำการโทรออกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โซลูชั่นระบบคลาวด์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโซลูชั่นล่าสุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เริ่มเลย
Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security