Power Cloud 

Power Cloud รายแรกในเอเชียที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพิ่มประสิทธิภาพ และความประหยัดได้ทันที

ลดแบนด์วิธสำรองลง 50-90%

เป็นครั้งแรกด้วยระบบคลาวด์สำรหรับ AIX และ AS400 สำหรับลูกค้าทั่วโลก เราได้เปิดตัวคลาวด์ของเราเพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าทันที ในขณะเดียวกันก็รักษาความสามารถในการประมวลผลทั้งหมดเอาไว้ การจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก IBM, QuickEDD HA ให้การจำลองแบบข้อมูลต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบ IBM I และลดแบนด์วิธสำรองได้ 50-90% ขยายธุรกิจของคุณด้วย Power Cloud วันนี้

 

Specialised:  เป็นครั้งแรกสำหรับ AIX และ AS400 คลาวด์สำหรับลูกค้าทั่วโลก

Dedicated expertise: ระบบได้รับการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากไอบีเอ็ม

Resource-efficient: การจำลองแบบข้อมูลต้นทุนที่มีประสิทธิภาพผ่านสภาพแวดล้อม IBM I ซึ่งจะช่วยลดแบนด์วิธสำรองได้ 50% เป็น 90%