เครื่องมือช่วยในการคำนวณ
หาขนาดคลาวด์ที่เหมาะสม

 

เครื่องมือช่วยในการคำนวณหาขนาดคลาวด์ที่เหมาะสม

ขับเคลื่อนธุรกิจและประสิทธิภาพด้วยโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับทรัพยากร

1. Choose your required specifications

USD {{ models.grandTotal }}
Monthly Cost of VM

2. Choose your Services Package

Total Monthly Cost
USD {{ models.total | number:2}}
เครื่องมือช่วยคำนวณหาขนาดคลาวด์ที่เหมาะสม
ช่วยในการคำนวณหาทรัพยากรของคลาวด์ เบื่องต้นในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ