ภายในงาน “The Future of Cloud Solution & Cyber Security by Cloudflare x Pacific Internet” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา Pacific Internet (Thailand) ผู้นำด้านนวัตกรรมโครงข่ายและความมั่นคงปลอดภัย ได้ร่วมมือกับ Cloudflare และ Soft De’but เปิดตัว Cloud Solution & Cyber Security ซึ่งเป็น Technology Trend ที่ตอบโจทย์ต่อลูกค้าทุกกลุ่ม

โดยการเปิดตัวครั้งนี้ คุณวินัย วิริยประสิทธิ์ชัย Country Manager, Pacific Internet(Thailand) ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุค Cyber กันอย่างเต็มรูปแบบ ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ ต้องปรับตัวให้ทัน และมีการป้องกันเชิงรุกในยุค Cyber ซึ่งมี 3 Solution ที่น่าสนใจ

1.CloudFlare เป็นบริการการป้องกันเชิงรุกด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่มีฟีเจอร์โดดเด่นอย่าง DDoS Protection, Web Application Firewall, Load balance server, CDN

2.PacEx เป็นบริการ การเชื่อมต่อความเร็วสูงโดยตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) Amazon Web Service, Microsoft Azure, Microsoft )365, Google

3.YouClink เป็นบริการ Cloud Communication / Voice สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน internet ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดค่าใข้จ่ายรายเดือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น
สำหรับลูกค้าของ Pacific Internet (Thailand) ที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับองค์กรของท่านด้วย Technology Trend ใหม่นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง https://www.pacificinternet.com/en/enquiries.html

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security