18 พ.ค.

SD-WAN รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายองค์กรที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หมดห่วงเรื่องความปลอดภัย รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Cloud สาธารณะ (Public Cloud) ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้แอพพลิเคชันบน Cloud สาธารณะ ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้ง เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด และความคุ้มค่าจากระบบเครือข่าย

05 ก.ค.

ขณะที่ Pokemon Go แพร่หลายไปทั่วโลก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ได้พบปัญหาใหม่ๆ นั่นคือเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง การที่ Pokemon Go กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก ก่อให้เกิดปัญหารบกวนต่างๆ โดยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับภาระงานที่โหลดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ ในยุคของวัยรุ่นที่ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ ผู้เชี่ยวชาญได้ชั่งน้ำหนักว่า Pokemon Go จะถึงจุดสิ้นสุดได้อย่างไร…

05 ก.ค.

IP Address เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมักจะถูกมองข้ามในการเลือกกำหนดรูปแบบของบริการอินเทอร์เน็ต อีกทั้งความแตกต่างในแง่ของความมั่นคงและความปลอดภัยนั้นหมายถึงขั้นตอนการทำงาน และข้อกำหนดต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลือก IP Address ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจมากที่สุด

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security