18 พ.ค.

SD-WAN รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายองค์กรที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หมดห่วงเรื่องความปลอดภัย รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Cloud สาธารณะ (Public Cloud) ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้แอพพลิเคชันบน Cloud สาธารณะ ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้ง เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด และความคุ้มค่าจากระบบเครือข่าย

05 ก.ค.

ศักยภาพของ Cloud เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าซีอีโอ ซีไอโอและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทั่วโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ Cloud computing โดยกล่าวถึงข้อได้เปรียบเหนือกว่า โซลูชั่นคอมพิวเตอร์แบบเดิม ทั้งประสิทธิภาพทางการทำงาน ทางธุรกิจ และประสิทธิภาพทางการเงิน เรื่องราวของคลาวด์เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีเสถียรภาพ ธุรกิจสามารถย้ายทรัพยาการจากการดูแลระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐาน ไปยังฟังก์ชันอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เช่นนวัตกรรม หรือการวิจัย…

05 ก.ค.

ว่ากันว่าการใช้ Cloud นั้นช่วยให้เกิด Economy of scale และพวกเราส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไร เพราะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่เนื่องจาก Cloud Solutions กลายเป็นกระแสและนิยมมากขึ้น มันจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกมองข้ามในการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกต่อไป…

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security