18 พ.ค.

SD-WAN รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายองค์กรที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หมดห่วงเรื่องความปลอดภัย รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Cloud สาธารณะ (Public Cloud) ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้แอพพลิเคชันบน Cloud สาธารณะ ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้ง เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด และความคุ้มค่าจากระบบเครือข่าย

05 ก.ค.

IP Address เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมักจะถูกมองข้ามในการเลือกกำหนดรูปแบบของบริการอินเทอร์เน็ต อีกทั้งความแตกต่างในแง่ของความมั่นคงและความปลอดภัยนั้นหมายถึงขั้นตอนการทำงาน และข้อกำหนดต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลือก IP Address ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจมากที่สุด

05 ก.ค.

เมื่อพูดถึงการเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ราคาและแพกเกจที่ใกล้เคียงกันซึ่งทำให้ยากต่อการตัดสินใจ อะไรคือความแตกต่างที่สาคัญระหว่าง ISP กับแพกเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ ธุรกิจของคุณต้องการอะไร มีบริการเสริมใดที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเลือก ISP และควรนำมาพิจารณาประกอบในการเลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.