ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำของเอเชีย

Pacific Internet เป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของเอเชีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกในสิงคโปร์และเป็นบริษัทแรกในสิงคโปร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใน NASDAQ Pacific Internet เป็นส่วนหนึ่งของ ACCLIVIS และเป็นสมาชิกของ Citic Telecom International Holdings

ปัจจุบัน โซลูชั่นของเราได้ขยายจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายแบบองค์รวม โซลูชั่นที่ให้บริการเครือข่ายแบบอิสระ และบริการเสริมอื่นๆ ด้วยประวัติการดำเนินงานและบริษัทแม่ของเรา ACCLIVIS ซึ่งมีจุดแข็งด้านระบบคลาวด์ เทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการ เรามีความสามารถในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีคลาวด์ ของเอเชียและเทคโนโลยี ในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการให้บริการ ICT

A Member of image

ในฐานะสมาชิกของ CITIC Telecom International Holdings แปซิฟิคอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถ และชื่อเสียงของตนได้ดังนั้นจึงขับเคลื่อนตัวเองสู่เวทีโลก ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดการและเทคโนโลยีคลาวด์ที่โดดเด่นขับเคลื่อนโดย Acclivis ลูกค้าจึงมีผู้ให้บริการ ICT อย่างครอบคลุมรายแรกที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้อย่างมั่นใจ

image
Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security