ระบบ ERP รุ่นที่ 2 และระบบคลาวด์

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเกิดขึ้นของระบบ ERP รุ่นที่ 2 ควรหรือมากกว่านั้น บริษัทต่างๆ จะสามารถละเลยผลประโยชน์ที่โซลูชั่นระบบคลาวด์สามารถทำได้หรือไม่?

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเกิดขึ้นของระบบ ERP รุ่นที่ 2 ควรหรือมากกว่านั้น บริษัทต่างๆ จะสามารถละเลยผลประโยชน์ที่โซลูชั่นระบบคลาวด์สามารถทำได้หรือไม่? ในการสัมมนาร่วมกับ Inecom เราจะอธิบายถึงตัวเลือกการใช้งานระบบคลาวด์แบบต่างๆที่มีให้สำหรับบริษัท โซลูชั่นในองค์กร และโซลูชั่น Cloud SaaS แบบส่วนตัว ระบบ ERP รุ่นที่ 2 และข้อดีที่พวกเขานำเสนอและการสาธิตโซลูชั่น SAP Business One

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security