ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ: แบนด์วิดธ์เทียบกับการหน่วงเวลา

ในบทความก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงว่า การหน่วงเวลาคืออะไร และจะส่งผลอย่างไรต่อการเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ วันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรระวังเมื่อพูดถึงตัวการที่อยู่เบื้องหลังการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้าและน่าหงุดหงิด

เรามักเห็นว่ามีการโฆษณาสิ่งนี้เป็นข้อเสนอหลักของการให้บริการบรอดแบนด์: แบนด์วิดธ์

แบนด์วิดธ์และการหน่วงเวลาแยกได้เป็นสองประเด็น แบนด์วิดท์หมายถึงปริมาณข้อมูลที่รับส่งหรือรับในช่วงเวลาที่กำหนด วัดเป็นบิตต่อวินาทีและมีการเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องวัดความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และนั่นทำให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะเมื่อเราเห็น 1Gbps และนึกถึง 1GB แนวคิดดังกล่าวนั้นล้วนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง – การจัดเก็บข้อมูลจะวัดเป็นไบต์ (B) ในขณะที่แบนด์วิดธ์มีการวัดเป็นบิต (b) ดังนั้น 1Gbps จะเท่ากับ 0.125 GBps ตอนนี้ดูไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เลยใช่ไหม?

การหน่วงเวลา (Latency) เป็นศัพท์ทางเทคนิคสาหรับสิ่งที่ ‘ล่าช้า’ (lag) เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งของข้อมูลจากจุดที่กำหนดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แสดงผลเป็นมิลลิวินาที (ms) และเรียกว่า ping rate อัตราการ ping ที่ยอมรับได้คือต่ากว่า 100ms โดยผู้เล่นเกมและผู้ใช้อาจจะต้องการค่า ping ที่ประมาณ 20-40ms

การหน่วงเวลายังมีศัพท์ใหม่อีกคำหนึ่งคือ อัตราการแชร์ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต (contention ratio) ซึ่งเป็นจำนวนผู้ใช้ที่แชร์ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเดียวกัน โดยเปรียบเทียบได้กับท่อน้ำ โดยไม่ต้องมีท่อที่มีขนาดเล็กแยกออกมา ความดันน้ำสูงทำให้เกิดผลผลิตมาก ขณะที่ถ้าหากมีท่อมีขนาดเล็กแยกออกมา แรงดันน้ำลดลงและผลผลิตลดลง ดังนั้น อัตราการแชร์ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ต่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า อัตราการแชร์ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วไปสำหรับบริการบรอดแบนด์ขององค์กรจะอยู่ในช่วง 20 ต่อ 1 ถึง 50 ต่อ 1 สาหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัย อัตราการแชร์ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตสูงขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

พิจารณาปัจจัยทั้งหมด ในการเลือกใช้งานธุรกิจบรอดแบนด์ที่เหมาะสม คุณไม่ควรพิจารณาแค่สถิติแบนด์วิดธ์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีผู้ให้บริการบรอดแบนด์จำนวนมาก การเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากคุณเป็นเจ้าของสำนักงานแบบ SoHo (สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ) คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้บริการบรอดแบนด์ที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ แต่ในบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นให้พิจารณาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีพนักงานขายส่วนตัวสำหรับคุณ และการสนับสนุนและช่วยเหลือทางเทคนิคที่รวดเร็ว การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในองค์กรที่เสถียร และเชื่อถือได้โดยที่ความเร็วไม่ลดลงเป็นเรื่องจำเป็นมาก คุณต้องมั่นใจว่าได้พิจารณาปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดแล้วก่อนที่จะตัดสินใจ

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security