การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 101: ที่อยู่ IP แบบไดนามิกและแบบคงที่

IP Address เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมักจะถูกมองข้ามในการเลือกกำหนดรูปแบบของบริการอินเทอร์เน็ต อีกทั้งความแตกต่างในแง่ของความมั่นคงและความปลอดภัยนั้นหมายถึงขั้นตอนการทำงาน และข้อกำหนดต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลือก IP Address ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจมากที่สุด

ศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต: IP Address คืออะไร

IP Address คือหมายเลขเฉพาะที่กำหนดไว้ในอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนของอุปกรณ์นั้นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้อุปกรณ์อื่น ๆ สามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวได้ IP ย่อมาจาก Internet Protocol และมีลักษณะเฉพาะสำหรับอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่เว็บไซต์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป

แบบ Dynamic และแบบ Static

IP แบบ Static คือ IP Address ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณกำหนดให้และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ในขณะที่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โดยที่สัญญาของคุณกับผู้ให้บริการไม่หมดอายุ IP แบบ Dynamic ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จะให้ IP Address แก่คุณ แต่คุณได้รับ IP Address ใหม่ทุกครั้งที่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ใหม่อีกครั้ง

ข้อดีและข้อเสีย

  แบบ Static แบบ Dynamic
IP Address ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเมื่อมีการรีสตาร์ท
ค่าใช้จ่าย แพงกว่า ประหยัดกว่า
ความเสถียร เสถียรมาก เสถียรน้อยกว่า
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวน้อย ความเป็นส่วนตัวมาก

ค่าใช้จ่าย

IP Address แบบ Static โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายมากกว่า IP แบบ Dynamic ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) มักกำหนด IP Address แบบ Dynamic จาก IP Address ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ขณะมี IP Address สาธารณะที่จำกัดซึ่งสามารถใช้เป็นแบบ Static ได้ ผู้ให้บริการต้องทำการซื้อ IP Address เพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายจะถูกรวมในต้นทุนการให้บริการ

นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านเทคนิคและกำลังคนมากขึ้นซึ่งมีความจำเป็นในการดูแลรักษาและจัดการ IP Address แบบ Static เนื่องจาก IP Address ดังกล่าวนั้นถูกใช้งานตลอดเวลา

ความเสถียร

ทรัพยากรบางอย่างเช่น ชื่อโดเมนและอีเมลที่เกี่ยวข้อง หรือระบบการทำงานต่างๆ เช่นการดาวน์โหลดไฟล์บางครั้งอาจเชื่อมโยงกับ IP Address ในกรณีเช่นนี้หากมีการตั้งค่า IP Address ทุกครั้งที่รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์อาจทำให้การเข้าถึงอีเมลหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงานได้

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลง IP Address แบบ Dynamic จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาบนเครือข่าย แฮกเกอร์จึงเข้าถึงและเจาะระบบความปลอดภัยข้อมูลได้ยาก เนื่องจาก IP Address แบบ Static ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงอาจกลายเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเนื่องจากสามารถติดตามคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น และไม่สามารถเปลี่ยน IP Address แบบ Static ได้ง่ายหลังจากมีการเจาะเข้าระบบ ดังนั้นจึงทำให้ระบบมีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะข้อมูลครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยง่ายโดยการใช้ชุดรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตหรือไฟร์วอลล์ที่เหมาะสมและมีการอัพเดตสม่ำเสมอ

จริงๆ แล้วคุณต้องการอะไร?

โดยสรุปคือ IP Address แบบ Static นั้นมีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงง่ายกว่า IP Address แบบ Dynamic แต่จะเพิ่มค่าใช้จ่าย ลดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย หากธุรกิจของคุณต้องการความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมาก เราขอแนะนำให้คุณใช้ IP Address แบบ Static เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของคุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้สะดวก นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าชื่อโดเมนและอีเมลของคุณเกิด Downtime น้อยที่สุด สาหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ IP Address แบบ Dynamic ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยเช่นกัน

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security