การจำลองการกู้คืนภัยพิบัติโดย ACCLIVIS

Acclivis ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ Veeam, Microsoft และ NewLease ได้เป็นเจ้าภาพในการจำลองสถานการณ์การกู้คืนภัยพิบัติครั้งแรกของเรา

Acclivis ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ Veeam, Microsoft และ NewLease ได้เป็นเจ้าภาพในการจำลองสถานการณ์การกู้คืนภัยพิบัติครั้งแรกของเรา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://draas.acclivis.com.sg/

Information

we have a problem!

Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security