การจำลองการกู้คืนภัยพิบัติโดย ACCLIVIS

Acclivis ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ Veeam, Microsoft และ NewLease ได้เป็นเจ้าภาพในการจำลองสถานการณ์การกู้คืนภัยพิบัติครั้งแรกของเรา

Acclivis ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ Veeam, Microsoft และ NewLease ได้เป็นเจ้าภาพในการจำลองสถานการณ์การกู้คืนภัยพิบัติครั้งแรกของเรา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://draas.acclivis.com.sg/

ไม่พลาดการอัปเดตใด ๆ สมัครรับข่าวสารจากเรา